Doporučujeme

Běhoun růžičky s lemy 31/76 cm

Běhoun růžičky s lemy 31/76 cm

Běhoun růžičky s lemy 31/76 cm-poslední kus!!!

125,- Kč Detail

23. října 2022
zásilkovna
Pokud si jako dopravce vyberete zásilkovnu-napište do poznámky k objednávce adresu výdejního místa. ...

23. října 2022
Fler
Najdete mě i na Fleru-kde si můžete přečíst hodnocení výrobků Helena 131 a bytový textil najdete na Helena-ubrusy

5. ledna 2023

Krejčovství Helena Helena Filipová ICO 14849313 e-mail: h.filipova@seznam.cz tel: 603 572 227

Základní údaje:
Krejčovství Helena,Helena Filipová,Okrouhlá 131 ,47301,ICO 14849313 , telefon 603572227, email H.Filipova@seznam.cz


Srdečně vás vítám na mých stránkách,pokud vložíte nákup do košíku a odešlete objednávku,od tohoto momentu je uzavřena kupní smlouva a kupující je povinnen za zboží zaplatit a to  buď převodem na účet 2301051716/2010,po obdržení platby nejdéle do tří pracovních dnů zboží odesílám poštou doporučeně, nebo na dobírku,dále zboží lze vyzvednout i osobně v mém krejčovství ,v takovémto případě mě vždy předem kontaktujte telefonicky,vždy se snažím o spokojenost svých zákazníků, přeji vám příjemný nákup


 Cena za poštovné při platbě předem je 75 kč zásilkovna, 90 kč-pošta,zásilkovna na adresu 100 kč,- pošta na dobírku 160 kč,zásilkovna-dobírka 120,zásilkovna na adresu-dobírka-150 kč,DPD -platba předem140 kč, nebo na dobírku 180 kč.

Identifikace a ceny zboží:
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce.
Veškeré ceny zboží jsou uváděny včetně DPH v Kč.
Nákup se provádí prostřednictvím nákupního koše.
 
Objednávky:
Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
Elektronická objednávka je platná jestliže jsou vyplněny veškeré požadované údaje.
Dodavatel, popřípadě výrobce může dodat barvu, která se může lišit od zobrazeného zboží.
Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, vzniklé odesláním objednávky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Místem dodání je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři jako dodací adresa.
Objednávky lze realizovat prostřednictvím objednávkového formuláře. V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem na H.Filipova@seznam.cz

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího:
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že již byly vynaloženy náklady v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží a bylo nutné zboží obstarat, tzv. nákup zboží "na objednávku", prodávající může uplatňovat právo na úhradu škody.

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany kupujícího:
V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být  nepoškozené, nepoužité. Zboží zasílejte doporučeně na naši adresu, na Vaše náklady. Doporučujeme zboží pojistit (neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám) nebo vrátit osobně.Právo na vrácení zboží se nevztahuje na zboží vyrobené či upravené na Vaše přání – změna střihu, úprava délky či objednávka nenabízených velikostí – Občanský zákoník § 1837 d.
Při splnění výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží +poštovné zašleme na Váš účet a to nejpozději do 30ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá do doby dodání chybějících náležitostí.
 
Výměna zboží:
V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh v době 10 dnů od odeslání zboží. Prosím zkontaktujte nás a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.
Vyměňované zboží nám neposílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato. Zboží nám zašlete na Vaše náklady.My Vám Vaše nové vybrané zboží zašleme okamžitě jak bude naskladněno, v případě nutného doplatku Vás poprosíme o převod tohoto doplatku na náš účet.
 
Doprava a úhrady zboží:
Pro doručení vaší zásilky využíváme služeb České pošty.
O odeslání zásilky vás předem informujeme e-mailem.
Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží zkontrolovat, zda zásilka není poškozena. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je kupující povinen zkontrolovat stav výrobku a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce a informovat prodávajícího. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
Zboží si lze vyzvednout i osobně na kontaktní adrese.

Ceny dopravy:
Cena je dána aktuálním ceníkem České pošty.

Dodací lhůta:
Dodací lhůta začíná běžet ode dne e-mailového potvrzení o připravenosti zboží. V případě, že zboží je skladem, zavazuje se prodávající jej vyexpedovat do 3 pracovních dnů. Vždy Vás po obdržení objednávky informujeme o přibližném datu odeslání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Ochrana osobních dat:
Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. se e-shop Krejčovství Helena zboží zavazuje, že svěřená osobní data, která nám zákazník poskytne budou využívány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Budeme uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních dat z databáze bez udání důvodu.
 
Reklamační a záruční podmínky:
Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.
Záruka poskytovaná při prodeji zboží činí 24 měsíců ode dne nákupu zboží a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Zjištěné vady k reklamaci oznamte e-mailem na  H.Filipova@seznam.cz naskenujte případně pošlete na adresu společnosti doklad o zakoupení.
Zboží nám zašlete na vlastní náklady. Reklamované zboží nám neposílejte na dobírku, v takovém případe nebude převzato.
Pro rychlejší vyřízení uveďte druh zboží, důvod reklamace, číslo objednávky.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Budeme Vás průběžně informovat o dalším postupu řešení reklamace.
V případě vrácení zboží Vám vrátíme celkovou částku včetně poštovného ve výši 75 kč.

Odesláním objednávky stvrzujete, že s těmito obchodními podmínkami souhlasíte. Případné spory lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě můžete kontaktovat Českou obchodní inspekci či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde-https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pouze pro účely odstoupení Spotřebitelem dle čl. VII) Oznámení o odstoupení od smlouvy - Adresát: ............................................. - Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ...................................... - Datum obdržení ..................................... - Jméno a příjmení Spotřebitele ............................. - Adresa Spotřebitele ....................... - Podpis Spotřebitele ....................................... - Datum ..................................